fbpx

Bokningsvillkor för Bohuslän Konferens & Event AB

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Bohuslän Konferens & Event och den som själv eller genom annan träffar avtal med Bohuslän Konferens & Event enligt vad som angetts i bekräftelsen till gästen.
Avtalet gäller av Bohuslän Konferens & Event arrangerad resa eller paket.

Ansvarig arrangör är
Juridiskt namn: Bohuslän Konferens & Event AB
Adress: N. Linnégatan 2B, 452 31 Strömstad
Telefon: 0526-20250. Orgnr. 556546-3238
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Avtal

Som arrangör ansvarar Bohuslän Konferens & Event gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet/bekräftelsen.
Uppgifter i kataloger, hemsida och broschyrer är bindande för Bohuslän Konferens & Event.
Dessa får ändras av Bohuslän Konferens & Event innan avtal träffas med gästen eller i tydligt samspråk med gästen.
Bohuslän Konferens & Event reserverar sig för eventuella korrektur- eller tryckfel. Bohuslän Konferens & Event reserverar sig även för andra orsaker som inte kan kontrolleras av företaget.

Som arrangör är Bohuslän Konferens & Event skyldig att gäster får:

  • Skriftlig bekräftelse på sin bokning, som sker via e-post
  • Att information om betalning skett
  • Att datum och klockslag anges på bekräftelse.

Bokning sker via webb, mail eller telefon.

Valuta

Priser anges i SEK om inget annat anges. Vissa betalsätt kräver annan valuta än standardvalutan. I dessa fall presenteras belopp i denna andra valuta vid val av betalsätt.

Betalning

Sker med kortbetalning, swish och vid bokningstillfället.
Vid betalning debiteras endast för vad som är beskrivet i bokningstillfället.
Debitering sker direkt vid betalning.
Ingen bokning är registrerad om ej full betalning skett och bekräftelse kommit till gästen via e-post.

Avbokning

Eventuell avbokning sker via mail. Bokningsnummer, namn och datum för vistelse anges i detta mail. Bekräftelse på avbokning sänds till gäst via e-post.
Avbokning för privatperson måste ske senast 48 timmar innan ankomst och debiteras då inte. Vid senare avbokning debiteras 100 procent.
Pengar betalas tillbaka på samma kortnummer som gästen betalat resan med vid bokningstillfället. För grupper som konferenser, bröllop eller annan typ av gruppbokningar gäller Visitas regler för avbokning https://visita.se/app/uploads/2019/09/allmanna-villkor141101_konferenser_gruppbokningar.pdf

Gästens skyldigheter

För att boka/ingå avtal med Bohuslän Konferens & Event måste gästen vara 18 år eller i målsmans sällskap.
Gästen är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande.
Bohuslän Konferens & Event har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i restaurang,
logirum eller på annan av gästen hyrd plats i samband med paketköp.
Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker, debiterar Bohuslän Konferens & Event gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan,
dock minst SEK 2000.

Personuppgiftslagen

Bohuslän Konferens & Event har inte rätt att lämna ut personuppgifter till annan part än eventuella myndigheter eller försäkringsbolag vid händelse av olycksfall. Detta för att uppfylla försäkringsvillkor vid eventuella skador.
Bohuslän Konferens & Event har rätt att använda dessa uppgifter i reserelaterad marknadsföring.

Husdjur

På grund av allergier är det inte tillåtet att ta med husdjur i restaurang eller bar inne i pensionatsbyggnaden. De måste vistas på utsidan av huset. Gästen ansvarig för att koppel används då det inte är tillåtet att ha lösa hundar i Kosterhavets Nationalpark.

Eventuell tvist

Gästen bör vända sig till Bohuslän Konferens & Event vid eventuella klagomål. Om parterna inte kommer överens i förhandling, kan gästen vända sig till allmänna reklamationsnämnden eller svensk domstol.

Force majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som ingen av parterna kan förutse eller påverka.

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (sessionscookies)eller som en liten textfil (textbased cookies).
Cookies för att lagra t.ex.inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. 

 

 

 

Contact us

Phone: +46 (0) 526-20250
 
Opening hours booking
Monday-Thursday 09:30-16:30
Friday-Saturday 09:30-16:30
Sunday 09:30-16:30

Café Ekner
Thursday-Sunday
11:00-16:00

Booking page